• مهدی شفیعی حق شناس
  مهدی شفیعی حق شناس
  سمت

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  رزومه

  کارشناس ارشد مهندسی مواد – جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

  مدرس دروس تخصصی مهندسی جوش در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

  مدرس تایید صلاحیت شده از سازمان انرژی اتمی ایران

  گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO9712

  گواهينامه دوره های مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتی

  گواهینامه بیان مبانی، تشریح الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰ و نحوه ممیزی از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

  گواهینامه آشنایی با استانداردهای اجباری آسانسور(۶۳۰۳) از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

  عضو حقیقی انجمن بازرسی غیر مخرب ایران IRNDT

  CSWIP Visual Welding Inspection 3.0 Cource,TWI  Certification

  گواهینامه ASNT NDT Level II UT & MT & PT

   

 • سعیده شفیعی حق شناس
  سعیده شفیعی حق شناس
  سمت

  مدیرمالی/ اداری و نائب رئیس هیئت مدیره

  رزومه

  کارشناسی حقوق

  دارای گواهینامه ISO 14001 & ISO 9001 & OHSAS 18001

  کارشناس مالی

 • امین نستری
  امین نستری
  سمت

  مدیر فنی مهندسی

  رزومه

  کارشناس رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی
  گواهینامه ASNT NDT Level I & II UT & RTI & MT & VT & PT
  WPS&PQR&WPO, ASME Sec VIII, ISO TS 29001-2010
  بازرسی و کنترل کیفیت، کنترل ابعادی و جوش و تست های غیرمخرب تجهیزات صنایع نفت و گاز و پالایشگاهی

   

 • مصطفی اکبری
  مصطفی اکبری
  سمت

  کارشناس فنی و مهندسی

  رزومه

  کارشناس رشته مهندسی و فناوری جوش

  گواهینامه ASNT NDT Level II UT & VT & PT

  دارای گواهینامه بین المللی  TEKLA structure

  بازرسی فنی، جوش و کنترل ابعادی، تست های غیر مخرب تجهیزات صنایع نفت و گاز و پالایشگاهی

   

 • عزیزه امینیان
  عزیزه امینیان
  سمت

  کارشناس آموزش

  رزومه

  کارشناس ارشد مهندسی مواد از دانشگاه مالک اشتر

  دارای گواهینامه ISO 14001 & ISO 9001 & OHSAS 18001

  گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT)از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

  گواهينامه دوره های مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتی

  گواهینامه ASNT NDT Level II  MT & PT 

  دارای گواهینامه مهندسی فروش

  کارشناس تیم بازرایابی وفروش

 • بهنوش فیاضی
  بهنوش فیاضی
  سمت

  کارشناس مالی

  رزومه

  کارشناسی حسابداري دانشگاه سراسري واحد قزوين