اطلاعیه امور حفاظت در برابر اشعه در خصوص الزام گذراندن دوره آموزشی سطح۲ بر اساس استاندارد  ایزو ۹۷۱۲ برای کلیه مسئولین (شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت) شرکت های پرتونگاری صنعتی

عکس خبر شماره 1

مطالب مشابه

نظرات