تقویم آموزشی سال۹۶

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال۹۶     تـوجـه: آموزش و آزمون تمامی دوره های آموزشی PCN توسط اساتید و ممتحنین کمپانی A-STAR ،تائید صلاحیت شده انجمن تست های غیر مخرب انگلستان(BINDT) انجام می [...]

روش های معمول آزمون های غیر مخرب

تعداد زیادی از تجهیزات کارخانه­ها تحت بازرسی­های دوره­ای و حین سرویس قرار می­گیرند تا از عملکرد ایمن و صرفه قیمتی برخوردار باشند. این بازرسی­ها معمولاً توسط روش­های بازرسی غیر مخرب متدوال همچون [...]

1 2
صفحه 1 از 2